fbpx
+41 44 501 00 76 info@rw-consultingcompany.ch

CROSSBORDER CONSULTING

RELOCATION.

SWITZERLAND.

Ιδιώτες – Εταιρείες – Ιδρυτές εξωτερικού – Expats

Ώς συμβουλευτική εταιρεία δραστηριοποιούμαστε στους τομείς της φορολογίας, των ιδρύσεων εταιρειών και νομικών συμβουλών.

Relocation

Ελβετία, ένας δημοφιλής προορισμός τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρείες. Η r&w consulting σας υποστηρίζει σε όλα τα σχετικά θέματα της μετεγκατάστασης ή μεταφορά έδρας/ίδρυση εταιρείας, έτσι ώστε να επικεντρωθείτε στην καινούργια ζωή και επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Taxes

Μια νέα κατοικία ή εταιρική έδρα σε άλλο κράτος περιλαμβάνει και μια νέα φορολογική κατάσταση. Η r&w consulting σας υποστηρίζει από την απλή φορολογική δήλωση έως και ολοκληρωμένες φορολογικές συμβουλές/προγραματισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως και αναλαμβάνει τα λογιστικά της εταιρεία σας.

Legal

Κάθε κράτος γνωρίζει το δικό του νομικό σύστημα, το οποίο επηρεάζει τόσο την ιδιωτική όσο και την επαγγελματική μας καθημερινότητα. Η r&w consulting υποστηρίζει ιδιώτες και εταιρείες σε διάφορα νομικά ζητήματα. Όπου απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών νομικών συνθήκων όπως και σε στενή συνεργασία με νομικό εμπειρογνώμον.

Finance

Μετεγκατάσταση, φορολογία, οικογένεια, κληρονομιά, μεταφορά ή ίδρυση εταιρείας – οι οικονομικές απαιτήσεις και ανάγκες αλλάζουν. Ως εκ τούτου, οι συμβουλές πρέπει να βασίζοντε στην παρούσα και στη μελλοντική ιδιωτική και επαγγελματική κατάσταση. Η r&w σε συνεργασία με τους πελάτες της αναπτύσσει κατάλληλες λύσεις και βελτιστοποιήσεις.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

΄Οπως η κάθε περίπτωση, έτσι και οι ανάγκες των ξένων πελατών μας είναι διαφορετικές, εν μέρει πολύπλοκες και περιλαμβάνουν συχνά διάφορα θέματα. Κατά την προσέγγιση ολιστικής παροχής υπηρεσιών η συμπερίληψη διασυνοριακών και διαθεματικών ζητημάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Φορολογικά

Δεν πρόκειται μόνο για την εύρεση βέλτιστων φορολογικών λύσεων. Εκτός από την εθνική φορολογική νομοθεσία, επίσης απαραίτητο είναι να γνωρίζουμε και να εφαρμόζουμε τις διεθνείς συμβάσεις. Σας υποστηρίζουμε στην φορολογική δήλωση καθώς προσφέρουμε και φορολογικές συμβουλές.

Ίδρυση/μεταφορά εταιρείας

Η ίδρυση/μεταφορά έδρας μιας εταιρείας θέτει πολύπλοκα ζητήματα. Η ολιστική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένου του νομικού, οικονομικού και φορολογικού πλαισίου καθώς και της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία.

Aλλοδαποί ιδρυτές

Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν, γενικά, να ιδρύσουν εταιρεία στην Ελβετία. Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει εταιρική έδρα όπως και εκπρόσωπος κάτοικος Ελβετίας. Προσφέρουμε ολοκληρωμένη λύση για την ίδρυση εταιρείας στην Ελβετία καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη της.

Εταιρική έδρα Ζυρίχη

Κάθε εταιρεία στην Ελβετία πρέπει να έχει υποχρεωτικά εταιρική έδρα. Μια εταιρική έδρα στην δημοφιλή οικονομική περιοχή της Ζυρίχης κάνει καλή εντύπωση τόσο στους πελάτες όσο και εταίρους ή επενδυτές. Διαθέτουμε εταιρική έδρα για την επιχείρησή σας καθώς και σχετικές υπηρεσίες.

Λογιστικά

Με βάση της ολοκληρωμένης προσέγγισης υπηρεσιών μας αναλαμβάνουμε για τους εταιρικούς πελάτες μας και τα λογιστικά βάση ελβετικού δικαίου, φορολογικές δηλώσεις και την παροχή φοροτεχνικών συμβουλών καθώς και τα σχετικά θέματα.

Νομικές συμβουλές

Ο νομοθεσία, γενικά, παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ιδιωτική μας ζωή και την καθημερινότητα των εταιρειών. Για τον λόγο αυτό, τα νομικά ζητήματα αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης προσέγγισης των συμβουλών μας και – όπου απαιτείται – σε διεθνές επίπεδο και σε συνεργασία με νομικό εμπειρογνώμον.

Εργατικό Δίκαιο

Η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει στο να εργάζονται όλο και περισσότερα άτομα του εξωτερικού στην Ελβετία. Στο πλαίσιο αυτό, γενικά, διακρίνονται μεταξύ τοπικών εργαζομένων και τους λεγόμενους Expats, το οποίο συχνά δημιουργεί πολύπλοκα ερωτήματα. Σας συμβουλεύουμε στα σχετικά θέματα. 

Mισθωτικό Δίκαιο

Η πλειοψηφία του ελβετικού πληθυσμού είναι μισθωτές. Για το λόγο αυτό, το μισθωτικό δίκαιο αποτελεί σημαντικό μέρος για τους πολίτες. Σας συμβουλεύουμε σε περίπτωση ερωτήσεων και στην εύρεση λύσεων για την αποφύγη ενδεχόμενων διαφορών.

Άδεια παραμονής/εργασίας

Ο ελβετικός νόμος περί μετανάστευσης απαιτεί για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα την άδεια εργασίας και άδεια παραμονής. Σας συμβουλεύουμε σχετικά με τις διάφορες δυνατότητες και τη διεκπεραίωση των γραφιοκρατικών διατυπώσεις. (Κάποιοι εργοδότες αναλαμβάνουν αυτές τις διαδικασίες.)

Aναγνώριση ξένων τίτλων

Είτε θέλετε να εργαστείτε ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εργαζόμενες, πολλές φόρες απαιτήται πιστοποιητικό αναγνώρισης των ξένων τίτλων ή πιστοποιητικών και άδειας άσκησης επαγγέλματος. Σας υποστηρίζουμε στις διαδικασίες και διεκπεραίωση των σχετικών διατυπώσεων.

Κληρονομικό Δίκαιο

Η εισαγωγή των κανόνων της ΕΕ για την κληρονομική διαδοχή επέφερε την εναρμόνιση των εθνικών νόμων κληρονομιάς. Με τον έγκαιρο σχεδιασμό διασυνοριακής κληρονομικής διαδοχής, μπορούν οι πολίτες της ΕΕ ή με διπλή υπηκότητα κάτοικοι Ελβετίας να αποφύγουν έτσι δυσάρεστες εκπλήξεις.

Διαδοχή επιχειρήσεων

Ο σχεδιασμός της διαδοχής μιας εταιρείας είναι ιδιαίτερα απαιτητικός. Η διεθνοποίηση απαιτεί επίσης την εξέταση και διασυνοριακών πτιχών. Με την έγκαιρη λήψη ανάλογων μέτρων μπορούν να βρεθούν κατάλληλες οικονομικές και κληρονομικές λύσεις.  Σας υποστηρίζουμε σε όλη τη διαδικασία. 

Προστασία Ενηλίκων

Στην Ελβετία ισχύει ο νομός περί προστασία ενηλίκων, o οποίος διέπει τα μέτρα σε περίπτωση που ένα άτομο χάσει την δικαιοπρακτική του ικανότητα και ισχύει για όλα τα άτομα κάτοικοι Ελβετίας ή περιουσιακά στοιχεία στην Ελβετία. Με την Προληπτική Εντολή δίνεται η δυνατότητα ορισμού εκπροσώπησης.

Κοινωνική Ασφάλεια

Ένας εργαζόμενος, συνήθως, υπόκειται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του τόπου εργασίας του. Ωστόσο, για Expats και αλλοδαπούς αυτοαπασχολούμενους ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί. Σας συμβουλεύουμε σχετικά με την προσωπική σας κατάσταση και πιθανές διασυνοριακές λύσεις.

Ιδιωτική Ασφάλιση

Πέρα από την κοινωνική ασφάλιση η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αποτελεί ιδιωτική και υποχρεωτική στην Ελβετία όταν ένα άτομο διαμένει παραπάνω από 3 μήνες στην Ελβετία.  Επιπλέον, ασφάλιες, όπως ασφάλιση αστικής ευθύνης, οικιακών ή νομικής προστασίας συνιστώνται, ιδιαίτερα ως μισθωτής.

Aκίνητα (αγορά/μίσθωση)

Καθοδήγηση διαδικασίας εύρεσης ακινήτων (αγορά/μίσθωση), υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις και γραφειοκρατικές διατυπώσεις.  Σε περίπτωση αγοράς, σας υποστηρίζουμε στο εξωετερικό και στην Ελβετία στις νομικές και οικονομικές διαδικασίες καθώς και με την μετεγκατάστασή τους.

H r&w consulting company συνοδεύει ιδιώτες και εταιρείες κατά την διαδικασία μετεγκαταστάσης, μεταφορά έδρας και ίδρυσης στην Ελβετία καθώς τους υποστηρίζει και μετά την εγκατάστασή τους. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εταιρεία μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στη σοβαρότητα, στην επαγγελματική ικανότητα και στην ευθύνη. H διακριτικότητα και ποιότητα αποτελούν τα ελβετικά στάνταρ της εταιρείας μας. 

Τα ισχυρά μας σημεία αποτελούν όφελός σας

 

Δίκτυο συμβούλων

Οι ανάγκες του κάθε πελάτη μας είναι διαφορετική και εν μέρει περίπλοκη. Για την παροχή κατάλληλων λύσεων συνεργαζόμαστε και με επιλεγμένο δίκτυο εμπειρογνωμόνων στην Ελβετία και Ελλάδα.

Διασυνοριακά/Διαθεματικά

Σε μια εποχή προσωπικής και επαγγελματικής κινητικότητας, η ένταξη προσωπικών, φορολογικών, νομικών και οικονομικών όπως και διεθνών συνθηκών αποτολεί βασικό κριτήριο.

Γλωσσική φραγμοί/Πολιτισμός

Η εμπειρία μας στην Ελβετία και Ελλάδα όπως και η γνώση και των δύο πολιτισμών, νοοτροπίων και δεδομένων παρέχει κατανόηση της κατάστασης των Ελλήνων πελατών μας. Μίλαμε γερμανικά και ελληνικά.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Ελβετία από Έλληνες μετανάστες η δουλειά μου και η αγάπη μου για την αγωνιστική ιστιοπλοΐα την τελευταία δεκαετία με οδήγησε να μετακινούμε συχνά μεταξύ Ελβετία και Ελλάδα. Στην Ελλάδα αρχικά πολλά ήταν καινούργια, εν μέρει άγνωστα – διαφορετικά απ’ότι είχα συνηθίσει και γνώριζα από την Ελβετία.

Aυτή η εμπειρία, όμως, μου έδωσε και την ευκαιρία να γνωρίσω καλύτερα την πατρίδα μου, τους ανθρώπους και τις συνθήκες στην Ελλάδα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η εμπιστοσύνη εξακολουθεί για μένα να είναι η βάση μιας καλής και βιώσιμης συνεργασίας – είτε είναι αυτό σε ιστιοπλοϊκή ομάδα, είτε επαγγελματικά με πελάτες και συνεργάτες.

Λίλιαν Κόκκαλη

Σύμβουλος / ιδρύτρια r&w consulting

ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Οι πελάτες μας επιθυμούν έναν σύμβουλο της εμπιστοσύνης τους, ο όποιος γνωρίζει τις προσωπικές και επαγγελματικές συνθήκες τους. Η παροχή υπηρεσιών μας καλύπτει μια ολιστική προσέγγιση των θεμάτων και, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με επιλεγμένους εμπειρογνώμονες μας. Ένα άτομο διατηρεί την επισκόπηση, έτσι αποφεύγονται απώλειες πληροφοριών και επικαλύψεις.

Ιδιώτες

 

 

Expats

 

 

Εταιρείες

 

 

Αλλοδαποί ιδρυτές

 

 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με κάποιο θέμα ή επιθυμείτε να κλείσετε ραντεβού. Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα ή καλέστε μας.

Tel. +41 44 501 00 76

info@rw-consultingcompany.ch

Δήλωση αποδοχής

Πολιτική Απορρήτου

News / Publications

Πρόωρη καταγγελία μίσθωσης ακινήτου

Στην Ελβετία τα 61,8% είναι μισθωτές και μόνο τα 38,2% ιδιοκτήτες ακινήτων (έρευνα του 2016 Bundesamt für Statistik). Επομένως, το μισθωτικό δίκαιο αποτελεί κεντρικό θέμα και άμεσου ενδιαφέροντος για τους πολίτες. Παρόλο αυτό το γεγονός, οι περισσότεροι ενοικιαστές...

Expatriates – Διάταξη σε ισχύ από 1/1/2016

Eισαγωγή  Η τροποποίηση της διάταξης περί φορολογικά εκπιπτέες δαπάνες τέθηκε σε ισχύ από τις 1/1/2016. Η διάταξη αυτή ορίζει υπό ποιές προϋποθέσεις ένα άτομο θεωρείτε ως «Expatriate», καθώς και τις επιπλέον δαπάνες που μπορούν να δικαιολογηθούν. Ο στόχος της...

NEWS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία επικοινωνίας

Tuggenerstrasse 8
CH-8008 Zürich

+41 44 501 00 76