Οι υπηρεσιες μασ

Η μετεγκατάσταση σε άλλο κράτος είναι τόσο συναρπαστική όσο και μεγάλη πρόκληση. Αφήνουμε πίσω τα γνωστά και συνηθισμένα για να μπούμε στο άγνωστο.

Φορολογικά

Δεν πρόκειται μόνο για την εξεύρεση βέλτιστων φορολογικών λύσεων. Εκτός από την εθνική φορολογική νομοθεσία, επίσης απαραίτητη είναι η γνώση και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων. Σας υποστηρίζουμε από τη φορολογική δήλωση καθώς προσφέρουμε και ολοκληρωμένες φορολογικές υπηρεσίες.

Ίδρυση εταιρείας Ελβετία

Η ίδρυση εταιρείας ή μεταφορά έδρας θέτει πόλλα και εν μέρει πολύπλοκα ζητήματα. Η ολιστική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένου του νομικού, οικονομικού και φορολογικού πλαισίου καθώς και της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση. Αναλαμβάνουμε επίσης εντολές διαχείρισης και διοικητικού συμβουλίου.

Αλλοδαποί ιδρυτές

Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν, κατ΄αρχήν, να ιδρύσουν εταιρεία στην Ελβετία. Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει εταιρική έδρα όπως και εκπρόσωπος κάτοικος Ελβετίας. Προσφέρουμε ολοκληρωμένη λύση για την ίδρυση εταιρείας στην Ελβετία καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη της.

Εταιρική έδρα Ζυρίχη

Κάθε εταιρεία στην Ελβετία πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά εταιρική έδρα. Μια εταιρική έδα στην Ζυρίχη όχι μόνο κάνει  κάλη εντύπωση στους πελάτες άλλα αποτελεί και κριτήριο εμπιστοσύνης για εταίρους και επενδυτές. Διαθέτουμε εταιρική έδρα και σχετικές υπηρεσίες.

Νομικές υπηρεσίες

Η νομοθεσία παίζει, γενικά, ουσιαστικό ρόλο τόσο στη προσωπική ζωή μας όσο και στην επαγγελματική καθημερινότητα. Για τον λόγω αυτό, τα νομικά ζητήματα αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης προσέγγισης των συμβούλων μας και – όπου απαιτείται – σε διεθνές επίπεδο.

Εργατικό δίκαιο

Η παγκοσμιοποίηση καθώς και οικονομική λόγοι έχουν οδηγήσει όλο και περισσότερα άτομα του εξωτερικού να εργάζονται στην Ελβετία. Στο πλαίσιο αυτό, διακρίνονται μεταξύ τοπικών εργαζομένων και τους λεγόμενους «Expats», το οποίο συχνά δημιουργεί πολύπλοκα ερωτήματα.

Mισθωτικό δίκαιο

Η πλειοψηφία του ελβετικού πληθυσμού είναι μισθωτές. Για το λόγο αυτό, το μισθωτικό δίκαιο αποτελεί σημαντικό μέρος των πολιτών. Σας συμβουλεύουμε σε περίπτωση ερωτήσεων και στην εύρεση λύσεων για την αποφύγη διαφορών.

Κληρονομικό δίκαιο (διεθνές)

Η εισαγωγή των κανόνων της ΕΕ για την κληρονομική διαδοχή επέφερε την εναρμόνιση των εθνικών νόμων κληρονομιάς. Πολίτες της ΕΕ όπως μπορούν να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις με τον έγκαιρο σχεδιασμό διασυνοριακής κληρονομικής διαδοχής.

Προστασία Ενηλίκων

O νομός περί προστασία ενηλίκων στην Ελβετία διέπει τα μέτρα σε περίπτωση που ένα άτομο χάσει την δικαιοπρακτική του ικανότητα. Ισχύει για όλους τους κάτοικους Ελβετίας ή με περιουσιακά στοιχεία στην Ελβετία. Με την λεγ. Προληπτική Εντολή δίνεται η δυνατότητα αυτοδιάθεσης, διαφορετικά ορίζει το κράτος εκπρόσωπο σε μια τέτοια περίπτωση.

Ακίνητα (αγορά)

Καθοδήγηση στη διαδικασία εύρεσης ακινήτων, υποστίρξη στις διαπραγματεύσεις και γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Σας συνοδεύουμε από την χρηματοδότηση μέχρι και σύναψη συμβάσεων – συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών και νομικών υπηρεσιών διασυνοριακά.

Πτυχία αλλοδαπής

Είτε θέλετε να εργαστείτε ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εργαζόμενος στην Ελβετία, σε πολλές περιπτώσεις απαιτήται πιστοποιητικό αναγνώρισης των ξένων τίτλων και άδειας άσκησης επαγγελματός. Σας υποστηρίζουμε στις διαδικασίες και διεκπεραίωση των σχετικών διατυπώσεων.

Παραμονή/Εργασία Ελβετία

Ο ελβετικός νόμος περί μετανάστευσης απαιτεί για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα άδεια παραμονής. Σας συμβουλεύουμε σχετικά με τις διάφορες δυνατότητες όπως και την διεκπεραίωση των γραφιοκρατικών διατυπώσεων.

Θέλετε υποστήριξη σε κάποιο θέμα;

Σε μια πρώτη μη δεσμευτική συνομιλία αποκτούμε μια γενική εικόνα του θέματος και μπορούμε να συζητήσουμε την περαιτέρω διαδικασία.

Info Blog

Αλλαγή ασφάλειας υγείας – τι θα πρέπει να προσέξετε;

Όπως γνωρίζετε η βασική ασφάλιση ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελβετία είναι υποχρεωτική και, γενικά, η αλλαγή σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία είναι σχετικά εύκολη. Ωστόσο,  όσον αφορά τη βασική ασφάλιση πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες νομικές προθεσμίες...

Μετατροπή άδειας οδήγησης από ξένο κράτος σε ελβετική

Απώλεια του δικαιώματος ανταλλαγής της άδειας οδήγησης μετά τη λήξη της προθεσμίας και η υποχρέωση εξέτασης οδήγησης εκ νέου  βάση ελβετικής νομοθεσίας   Άτομα που διαμένουν πλέον στην Ελβετία συχνά χάνουν - και από άγνοια - την προθεσμία ανταλλαγής της αλλοδαπής...

Ακίνητα στην Ελλάδα και η δήλωση τους στην Ελβετία

Με την έναρξη ισχύος της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, αυξήθηκε και η υποβολή διορθωτικών δηλώσεων στην Ελβετία. Οι φορολογούμενοι που δεν δήλωναν για χρόνια τα ακίνητά τους στην αλλοδαπή θέλουν έτσι να αποφύγουν τη δίωξη από τις φορολογικές αρχές. Πολλοί από τους...

Contact Info

Tuggenerstrasse 8
CH-8008 Zürich

+41 506 30 04